Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden ballonnen en decoraties

 1. Bij het afhalen van losse ballonnen dient de betaling direct plaats te vinden of vooraf te zijn overgemaakt.
 2. Betaling dient te geschieden uiterlijk 2 dagen VOOR de plaatsing van de decoratie, of contant op afspraak bij levering. Mocht er geen betaling hebben plaatsgevonden zoals hierboven beschreven, behoudt Ballonnenidee zich het recht voor om zonder bericht niet te verschijnen op afgesproken datum en tijd.
 3. Bij niet betalen na eerste herinnering komen er €40.- administratiekosten bij. Bij niet betalen na de tweede herinnering wordt de factuur doorgestuurd naar een incasso bureau ook vervalt de mogelijkheid om in de toekomst op factuur te betalen. De kosten van het incassobureau en evt. voortvloeiende rechterlijke kosten zijn voor rekening van de klant.
 4. Opdrachtgever staat er garant voor, dat de ruimte gemakkelijk toegankelijk is voor het in en uitladen van diverse materialen, die Ballonnenidee nodig acht te hebben voor de decoratie. Indien er gebruik gemaakt dient te worden van betaald parkeren, komen deze kosten voor rekening van de opdrachtgever.
 5. Ballonnenidee levert alleen kwaliteitsballonnen en werkt niet met ballonnen die door de klant worden aangeleverd tenzij anders afgesproken.
 6. Ballonstandaarden en frameconstructies dienen binnen 2 weken na levering te worden geretourneerd.
  Binnen standaarden dienen binnen 3 weken na levering te worden geretourneerd.
  Ballonnenidee kan deze ook tegen betaling bij u ophalen.
  De borg op binnen standaarden is €10.- per standaard, buitenstandaarden is €50.- per standaard of €100.- per boog, (met max €100.-) Deze ontvangt u retour nadat de standaarden en/of frames in goede staat retour zijn gebracht.
  De huurtijd van de ballonstandaarden en frames kan niet verlengt worden.
  De huurtijd voor de binnen standaarden kan na vooraf overleg voor €2.50 per week verlengd worden.
  Bij niet tijdig retourneren wordt €5.- per dag in rekening gebracht.
  Bij zoek raken of beschadiging van de frames wordt er bij pilaren €75.- per pilaar in rekening gebracht en bij bogen €150.- of Aeropole-boog €400.-
 1. Op ronde latex heliumballonnen geven wij een gegarandeerde vliegtijd van 12 uur. De draagkracht wordt na gelang de tijd steeds minder waardoor wij bij een ballon oplating adviseren dit binnen 5 uur na levering te doen. Na 6 uur wordt dit niet meer gegarandeerd.
  Hartballonnen hebben een vliegtijd van 8-10 uur.
 2. Ballondecoraties blijven buiten slechts een aantal dagen goed. Dit is erg weer afhankelijk, warm/koud weer, wel/geen regen, staat de decoratie in de zon of niet, staat hij onder een afdak enz. Wij kunnen hierop geen garanties geven.
  Binnen kunnen ballondecoraties tot 4 weken goed blijven maar ook hier is het afhankelijk van de omstandigheden, kunnen mensen er b.v. bij, staat het bij een verwarming. Dit beïnvloed de houdbaarheid van de ballonnen.
  Alle ballonnen verweren en worden dus dof. Dit is een normaal proces.
 3. Ballonnenidee kan decoraties bij u bezorgen en ophalen tegen betaling van €5.- binnen Cuijk en daarbuiten €5.- + €0.60 per km (enkele reis) gemeten vanaf Korte Molenstraat 2, Cuijk naar afleveradres, gemeten met Google-maps.
 4. Tegen betaling kunnen wij leeg gelopen ballonnen in een decoratie vervangen. Kosten hiervan zijn de voorrijkosten €0.60 per km (met minimum van €10.-) + €1.- per vervangen ballon.
 5. Het is verboden om helium folieballonnen buiten op te laten. Evt. schade die hierdoor ontstaat (b.v. aan het elektriciteitsnetwerk) komen geheel ter verantwoording van de opdrachtgever.
 6. Doorhalingen en wijzigingen aangebracht in de aan u toegezonden overeenkomst is ten strengste verboden, dit maakt de overeenkomst ongeldig en geeft Ballonnenidee het recht om activiteiten geen doorgang te laten vinden.
 7. Indien één van de contractanten meent dat de ander zich niet aan de bepalingen van deze overeenkomst gehouden heeft, maakt de contractant hiervan binnen 48 uur na het decoreren per aangetekende brief en met redenen omkleed melding bij de andere contractant.